Viziunea scolii

Şcoala Gimnazială Costeşti – mediu democratic şi creativ de dezvoltare, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă.

Misiunea scolii

Şcoala noastră este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie, situaţie materială, oferindu-le şanse egale pentru educaţie. Şcoala noastră pune în centrul întregii activităţi copilul, cu capacităţile, înclinaţiile şi nevoile lui, căutând să i le dezvolte în aşa fel încât fiecare să se simtă folositor, să creadă în puterile lui de a răzbate în viaţă prin ceea ce este. Prin tot ce facem încercăm să descoperim, să cultivăm şi să formăm calităţi precum adaptabilitatea, gândirea critică, responsabilitatea, capacitatea de implicare, spiritul de echipă, toleranţa, pentru că numai aşa putem trăi într-o societate democratică. Suntem deschişi la noile tipuri de educaţie: ecologică, pentru sănătate, pentru comunicare sau pentru timp liber. Această misiune nu poate fi îndeplinită fără ajutorul comunităţii. Împreună, învăţăm la “Şcoala părinţilor” să luăm cele mai bune decizii în privinţa educaţiei copiilor.